git强行覆盖本地

git fetch --all & git reset --hard origin/master & git pull
分类: 代码|查看

顾北辰

?偶遇故人点头微笑^_^心像透明水滴☝没有喜悲…?

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注